Clubvegas999 รูเล็ต | Clubvegas999


clubvegas999 rouletteClubvegas999 รูเล็ต (Roulette) พนันเกมส์ที่ดีสุดกับพวกเรา Savanvegas Casino ผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ชั่นนำของทวีปเอเชีย เป็นเกมส์หนึ่งในคาสิโนที่จะต้องโดยเปิดให้บริการ ว่าด้วยกติกาในการเล่นที่สามารถทำให้คุณรวยได้ง่ายๆ จากการเสี่ยงทายวงล้อรูเล็ต 37 หมายเลข ตั้งแต่ว่า 0-36 แล้วก็การเต็งสีดำ-แดง หรือเขียวเป็นเลข 0 เป็นต้น

ลักษณะในการเล่น รูเล็ต มีด้วยกันหมด 10 รูปแบบ ดังนี้
แบบที่ 1
– การเต็งเลข จ่าย 36 เท่า จะมีตัวเลขให้เลือกเล่นหมด 37 เลข ตั้งแต่ว่า 0-36
– การเต็งให้เลือกหมายเลขที่จะต้องการที่จะ กี่หมายเลขก็ได้
แบบที่ 2
– การเต็ง สูง-ต่า จ่าย 1 เท่า (1 ถึง18 , 19 ถึง36 )
– สูง จะมีหมายเลขตั้งแต่ว่า 19 ถึง36
– ต่า จะมีหมายเลขตั้งแต่ว่า 1 ถึง 18
– ออกหมายเลข 0 เจ้ามือเป็นผู้ชนะ ถือเป็นค่าต๋ง
แบบที่ 3
– การเต็ง เลขคู่-เลขคี่ จ่าย1เท่า (EVEN,ODD)
– ออกหมายเลข 0 เจ้ามือเป็นผู้ชนะ ถือว่าเป็นค่าต๋ง
แบบที่ 4
– การเต็งสี ดา-แดง จ่าย1เท่า (BLACK,RED)
แบบที่ 5
– การเต็งโซน จา่ ย 2เท่า จะมีทัง้ หมด 3 โซน (1st 12 , 2nd 12, 3rd 12)
– 1st 12 จะมีหมายเลขตัง้ แต่ว่า 1- 12
– 2nd 12 จะมีหมายเลขตัง้ แต่ว่า 13 -24
– 3rd 12 จะมีหมายเลขตัง้ แต่ว่า 25-36
– ออกหมายเลข 0 เจ้ามือเป็นผู้ชนะถือว่าเป็นค่าต๋ง
แบบที่ 6
– การเต็งแถว จ่าย 2 เท่า จะมีหมด 3 แถว (1st 12 , 2nd 12, 3rd 12)
– 1st 12 จะมีหมายเลขตัง้ แต่ว่า 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34
– 2nd 12 จะมีหมายเลขตัง้ แต่ว่า 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35
– 3rd 12 จะมีหมายเลขตัง้ แต่ว่า 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36
แบบที่ 7
– การค่อมเลข 2 หมายเลข จ่าย 18 เท่า ท่านสามารถวางค่อมเลขอะไรก็ได้ที่อยู่ติดกัน ยกเว้น 0 เช่น 10,11,21 กับ 24 เป็นต้น
แบบที่ 8
– การค่อมเลข 3 หมายเลข จ่าย 12 เท่า ท่านสามารถวางค่อมเลขอะไรก็ได้ที่อยู่ติดกัน ยกเว้น 0 เช่น 19-21 หรือ 28-30
แบบที่ 9
– การค่อมเลข 4 หมายเลข จ่าย 9 เท่า ท่านสามารถวางค่อมเลขอะไรก็ได้ที่อยู่ติดกัน
– ยกเว้น 0 เช่น 19,20,22,23 หรือ 25,26,28,29
แบบที่ 10
– การค่อมเลข 6 หมายเลข จ่าย 6 เท่า ท่านสามารถวางค่อมเลขอะไรก็ได้ที่อยู่ติดกัน
– ยกเว้น 0 เช่น 1,2,3,4,5,6 หรือ ,16,17,18,19,20,21