LUCKY LAST GOLDCLUBSLOT


Lucky last slot

ชี้แนะเกมสล็อตออนไลน์ อีกหนึ่งบริการจาก Goldclubslot วันนี้พวกเราขอชี้แนะเกม สล็อต Lucky Last ที่มาพร้อมกับคำอธิบายและก็วิธีการเล่นเพื่อให้ท่านเข้าใจและก็พร้อมเล่นได้ทันที

วิธีการเล่น Lucky Last Slot

การเล่น เกมสล็อตออนไลน์ LUCKY LAST รูปแบบการชนะในเกม จะจำเป็นควรจะมี รูปสัญลักษณ์ รูปใดรูปหนึ่ง เรียงติดกันตั้งแม้กระนั้น REEL 2 (ตัวหมุน 2) ขึ้นไป จากซ้ายไปขวา สามารถคละแถวได้ ถึงจะได้รางวัลเดิมพัน lucky last goldclubslot หน้าเล่นของเกม LUCKY LAST หน้านี้จะแสดงภาพแถบหมุนสล๊อต, ยอดเครดิตคงเหลือ , ยอดเครดิตเดิมพันยอดเงินรางวัลที่เล่นได้ , เดิมพันสูงสุด ,เส้นเดิมพัน (LINE) 25เส้น

สัญลักษณ์ภาพดอกแซมร็อค

สัญลักษณ์ภาพดอกแชมร็อค เป็น SCATTER / SCATTER ที่ชนะถูกเพิ่มเข้าไปในการชนะแบบเส้น (line) SCATTER ที่ชนะนาไปคูณกับจานวนเงินเดิมพันทัง้หมด

สัญลักษณ์เหรียญทองคำ Lucky slot

สัญลักษณ์ภาพเหรียญทองคำปรากฎในวงล้อที่ 1 และก็ 5 เท่านัน้ ใช้แทนสัญลักษณ์ภาพอื่นได้ ยกเว้น SCATTER สัญลักษณ์ภาพดอกแชมร็อคเงินรางวัลคูณเพิ่มเป็น 2 เท่า เมอื่ปรากฎสัญลักษณ์ภาพเหรียญทองคำตัง้แม้กระนั้น 1 ภาพขึน้ไป ในการชนะสัญลักษณ์ชุด

รูปแบบลัคกี้ลาส (Lucky Last)

  • รับรางวัลฟรีเกม 7 เกม เมื่อปรากฎสัญลักษณ์ภาพเหรียญทองคำตัง้แม้กระนั้น 1 ภาพขึน้ไป ทัง้ในวงล้อที่ 1 และก็ 5
  • รูปแบบนีเ้กิดซา้เฉพาะตอนเล่นเกมสุดท้ายในแม้กระนั้นละชุดฟรีเกม
  • FREE GAMEสุดท้ายมีโอกาส 50% ในการได้กำเนิดรูปแบบนีซ้ากัน
  • รูปแบบที่ได้กำเนิดซา้ในเกมที่ 7ได้ชุดฟรีเกม 7 เกม
  • เงินรางวัลเพิ่มเป็น 3 เท่าใน 6 เกมแรกในแม้กระนั้นละชุดฟรีเกมที่ได้ และก็คูณเพิ่มเป็น 2 เท่าในเกมที่ 7
  • รูปแบบนีเ้กิดซา้ได้มากสุด 5 ครัง
  • ทุกตาทเี่ล่นฟรีเกมจะเล่นอยู่บนเส้น (line) และก็เงินเดิมพันที่ตัง้ค่าไว้จากตอนที่เริ่มเล่นเกม

การชนะในเส้น (line) ที่แตกต่างกันจะถูกเพิ่มเข้าไปการชนะแบบ SCATTER จะถูกเพิ่มเข้าไปในการชนะแบบเส้น (line) ที่ SCATTER ชนะจะถูกคูณกับจานวนเงินเดิมพันทัง้หมดการชนะแบบเส้น (line) จะถูกคูณกับจานวนเงินเดิมพันต่อเส้น (line) จะนับเฉพาะเงินรางวัลสูงสุดในแม้กระนั้นละเส้น (line) เท่านันเงินรางวัลสูงสุดต่อการหมุน (spin) ในแม้กระนั้นละครัง้ เป็น 50,000 x จานวนเงินเดิมพันต่อเส้น (line)

อัตราการจ่าย Lucky Last Goldclubslot

การคำนวณเงินรางวัลของสล๊อต Lucky Last Goldclubslot ทุกๆสัญลักษณ์จะคิดจากซ้ายไปขวาใช้ในการคานวณตามชาร์ทด้านล่าง ยกเว้นSCATTERสัญลักษณ์ภาพดอกแชมร็อค(Shamrock) ซึ่งจ่ายเป็นจานวนใดๆก็ได้

อัตราการจ่าย Lucky Slot